Bespreek je overtuigingen over werken vanuit thuis

Bespreek met je collega’s en manager welke overtuigingen er in jullie team zijn over het werken vanuit huis. Jullie beeldvorming is van invloed op het succes (of het gebrek daaraan) van jullie werk vanuit huis als team. Want de overtuiging die je van iets hebt, is van sterke invloed op je gedrag en motivatie.

Stel je voor dat een van je collega’s helemaal niet gelooft in werken vanuit huis omdat deze allerlei ideeën heeft over het arbeidsethos van andere collega’s (‘die gebruikt de situatie als excuus om niets te doen’). Dan kan het al snel gaan schuren. Zeker wanneer je elkaar niet even kunt opzoeken en situaties kunt ‘voelen’.

Gelukkig kun je belemmerende overtuigingen loslaten door erover te praten. Je kunt jezelf en elkaar informeren door alle perspectieven te benoemen (‘oh ja, het is geen onwil, ik had me niet gerealiseerd dat thuisonderwijs ook heel veel tijd in beslag neemt’).Dat helpt je om nieuwe overtuigingen te vormen die jou en je team in deze situatie helpen.

Door Annemarie van der Sluijs (Huis van Verbeelding)