Randvoorwaarden

Bespreek met je collega’s en manager binnen welke context en kader jullie de komende periode het werk doen.

Dat lijkt misschien duidelijk, maar het kan heel goed zijn dat de doelen voor het team en de organisatie aangepast zijn. De situatie zorgt ervoor dat niet alles volgens plan kan doorgaan.
Het zou alleen maar frustratie opleveren als je vasthoudt aan de oude plannen. Nu je misschien thuis werkt, thuis lesgeeft én boodschappen moet doen voor je ouders, is er misschien minder tijd om geconcentreerd te werken.

De duidelijkheid over doelen en resultaten die jullie wél willen bereiken, zorgt voor focus. Je kunt onderling afspraken maken over wat haalbaar is voor wie. Zo voel je je opnieuw betrokken en kun je als team verantwoordelijk voelen en delen.

Door Annemarie van der Sluijs (Huis van Verbeelding)